Stay and Play

Ensihoidon mobiilisimulaattori / eOppimispeli

Stay and Play:n avulla voit harjoitella ensihoidon potilaan kohtaamistilanteita itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Tutki, hoida, lääkitse, tee kuljetuspäätös ja tarkastele suorituksesi palautetta osa-alueittain! Et tarvitse muuta kuin Android tai iOS käyttöjärjestelmällä varustetun älylaitteen!

Stay and Play on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan, erityisesti ensihoitoalan organisaatioille. Sovelluksen käyttö edellyttää käyttäjätunnukset.

Sovelluksen ovat suunnitelleet ensihoidon ammattilaiset, joilla on itsellään laaja työkokemus ensihoidon tehtävistä. Tehtävät on suunniteltu mahdollisimman realistisiksi ja päätöksentekotilanteet ovat jokapäiväisestä ensihoitajan työelämästä. Tehtävillä voit harjoitella niin yleisimpiä ensihoidon “rutiinitehtäviä” kuin myös harvinaisempia ja vaativiakin tehtäviä.


Arviointi

Sovelluksella arvioitavat osaamisalueet

Systemaattinen tutkiminen

Tehtävien oikeat vastaukset perustuvat viisiportaiseen potilaan kohtaamismalliin: ensiarvio, välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, tarkennettu tilanarvio, työdiagnoosin/oireiden mukainen hoito ja toistettu tilanarvio. Mobiilisimulaattori tunnistaa myös suoritusjärjestyksen ja systemaattisuus arvostellaan cABCDE -protokollan mukaisesti.

Lääkehoito

Mobiilisimulaattorissa lääkkeet ovat vaikuttavien aineiden nimillä. Lisäksi lääkehoitoa toteutettaessa tulee aina suorittaa lääkelasku. Lääkkeistä kerrotaan vaikuttavan aineen vahvuus, mutta käyttäjä määrää itse kuinka paljon lääkettä annetaan, oli kyse sitten millilitroista tai tableteista.

EKG-tulkinta

Mobiilisimulaattorissa potilaalta voi ottaa sydänfilmin eli EKG:n. EKG:n tarkastelun lisäksi, tulee käyttäjän vastata tulkintakysymyksiin, mikä edellyttää EKG:n systemaattista tulkitsemista.

Tilanarvion mittarit

Potilasta tutkiessa simulaattori täydentää automaattisesti NEWS -pisteitä potilaan tilan arvioimiseksi. Lisäksi sanallisen vasteen perusteella käyttäjän tulee itse määrittää mm. GCS -pisteet sekä arvioida aivoverenkiertohäiriöpotilaan tilaa ja trombolyysihoidon mahdollisuutta standardoidun FAST -neurostatuksen mukaan.

Konsultointi

Mobiilisimulaattorissa on mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Konsultointi toteutuu ISBAR -mallin mukaisesti. Käyttäjän tulee osata itse kuvailla tilanne ja ehdottaa lääkärille hoitoprotokollaa, jonka lääkäri joko hyväksyy tai korjaa.

Jatkohoitopäätös

Tehtävissä tulee luonnollisesti tehdä kuljetuspäätös. Mikäli kuljetukseen päädytään, tulee käyttäjän määrittää kuljetetaanko potilas perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon tai yliopistolliseen sairaalaan. Jokaiselle määränpäälle on määritelty omat hoitovalmiudet ja etäisyys minuutteina. Lisäksi tulee valita, tekeekö ennakkoilmoituksen kuljetuskohteeseen ja millä kuljetuskoodilla kuljetus tapahtuu. Tämän lisäksi simulaattorissa voit harjoitella ilmoituksen tekemistä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun. Lopuksi tehtävissä tulee myös aina valita työdiagnoosi.

Myös kuljettamatta jättäminen on mahdollista. Tällöin tulee vielä erikseen kysymyksiä kuljettamatta jättämisen ehdoista.


Hyödyt

Miksi Stay and Play ensihoitajalle?
 • Rajaton mahdollisuus itsenäiselle opiskelulle, missä ja milloin vain
 • Pelillinen oppiminen on tutkitusti motivoivaa ja tehokasta
 • Kehität ja ylläpidät omaa ammattitaitoasi harjoittelemalla monipuolisesti eri tehtäviä simulaationkaltaisesti ja turvallisesti
 • Saat itsevarmuutta päätöksentekoon!
Miksi Stay and Play organisaatiolle?
 • Organisaatioversioon kuuluu verkkopalvelu, joka toimii koulutus- ja arviointityökaluna. Verkkopalvelussa kouluttaja voi:
  • Muodostaa ryhmiä
  • Luoda koulutuspaketteja valmiista keikkapankista
  • Lähettää koulutuspaketteja yksilöille tai ryhmille
  • Tarkastella lähetettyjen tehtävien tuloksia
  • Saat helposti ja nopeasti kuvan ryhmäsi osaamisesta sekä koulutustarpeesta
 • Työntekijöille/opiskelijoille rajaton määrä koulutusta
 • Ei pakollisia laitehankintoja, mobiilisimulaattori toimii Android ja iOS -käyttöjärjestelmillä varustetuilla älylaitteilla
 • Vuosilisenssit käyttäjämäärän mukaan
 • Ei ole riippuvainen ajasta eikä paikasta
 • Mahdollisuus huomioida alueelliset hoito-ohjeet oikeissa vastauksissa
 • Käyttöpotentiaali mm. ennakkotehtävät, säännölliset koulutukset, tasotestaukset, perehdytys...

Asiakkaitamme


Ota meihin yhteyttä

Voisiko Stay and Play soveltua organisaatiollenne?

Mikäli haluat tiedustella lisää Stay and Play:stä, tai keskustella organisaationne mahdollisuudesta koekäyttöön, niin ottakaa yhteyttä myyntitiimiimme sähköpostitse osoitteessa

Tuki

Mikäli Stay and Play on käytössä organisaatiollanne ja ilmenee mitä tahansa ongelmia, niin tukipyynnöt tuotteen käytöstä voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen

Stay and Play hanketta mukana tukemassa